Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Wetsvoorstel tot openbaarheid WOZ-waarden

Het kabinet stelt in een wetsvoorstel een aantal wijzigingen voor van de Wet WOZ. Hierin worden de verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen, de regeling van de landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster en het schrappen van de zogenoemde Fierensmarge behandeld.

Openbaarheid WOZ-waarden
Het kabinet stelt voor de WOZ-waarde van onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen in combinatie met adresgegevens openbaar te maken. Met de realisatie van een landelijke voorziening WOZ kunnen burgers eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen bij één centraal punt. Zij kunnen dan de waarde van hun woning vergelijken met de waarde van zelf gekozen woningen, zonder dat dit leidt tot een grotere uitvraag en daarmee tot hogere kosten voor gemeenten.
 
Landelijke voorziening WOZ
Met ingang van 1 april 2011 is de wijze waarop informatie over de WOZ-waarde wordt uitgewisseld gewijzigd. Bestanden van de gemeenten naar de afnemers worden sinds die datum elektronisch uitgewisseld. Met het realiseren van een landelijke voorziening WOZ maakt het kabinet het concept van de basisregistraties op het terrein van de WOZ volledig. De tot dusver bij de gemeenten ondergebrachte basisregistratie WOZ wordt op landelijk niveau bijeengebracht en daar voor de afnemers ontsloten.
 
Afschaffing Fierensmarge
Tot op heden wordt op grond van de bezwaardrempels in artikel 26a van de Wet WOZ, de zogenoemde Fierensmarge, de vastgestelde WOZ-waarde geacht juist te zijn als deze waarde binnen gegeven percentages of minimumafwijkingsbedragen afwijkt van de werkelijke waarde. Het kabinet concludeert dat het systeem van waardeklassen geen recht doet aan de investeringen in kwaliteit en actualiteit van de WOZ-waarde en bovendien een complexe wetgeving met zich meebrengt. Gemeenten hebben aangegeven dat het systeem ook een complexe uitvoering met zich meebrengt en daarom niet de voorkeur verdient. Om deze redenen stelt het kabinet nu voor het artikel uit de wet te schrappen.

Meer informatie: Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken
bron:taxence

     
 
   ► nieuwsoverzicht