Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Wat is een hypotheek? - Hypotheektips

Een hypotheek afsluiten, daar ontkomt u niet aan als je een huis wil kopen. We zetten alle basale vragen op een rij.

Wat is een hypotheek eigenlijk?
Een hypotheek is een geldlening met uw huis als onderpand. Als u de rente en de lening niet meer terug zou kunnen betalen, heeft de hypotheekverstrekker, vaak een bank, verzekeraar of pensioenfonds, het recht om uw huis te verkopen en met de opbrengst de schuld af te lossen.
Welke hypotheekvormen zijn er?
Er is een bijzonder groot aanbod van hypotheekvormen, die onderling allemaal weer verschillen in voorwaarden en constructies. Toch zijn er vier basisvarianten te onderscheiden:

De klassieke hypotheekvorm
Annu´teitenhypotheken en lineaire hypotheken zijn de zogenaamde 'klassieke vormen', ze komen niet vaak meer voor. Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een bedrag af. Je bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. De eerste tijd is de maandelijkse hypotheeklast het hoogst zijn, omdat je dan het meeste rente betaalt. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten echter steeds lager: je schuld neemt af en daarom hoef je minder rente te betalen. Groot nadeel is dat je fiscale aftrek steeds kleiner wordt.
Bij een annu´teitenhypotheek blijven je maandlasten gedurende de looptijd gelijk. Je betaalt dus elke maand hetzelfde, alleen is de samenstelling van dat bedrag elke maand anders. In het begin betaal je veel rente en weinig aflossing, maar naarmate je meer hebt afgelost hoef je minder rente te betalen: je lening is dan kleiner. Dat betekent dat je meer geld over hebt om af te lossen. Aan het einde van de looptijd betaal je dus weinig rente en veel aflossing.
Beide klassieke vormen zijn belastingtechnisch niet al te gunstig, omdat de belastingaftrek steeds kleiner wordt. Voor leningen die niet aftrekbaar zijn, en daarom vallen in Box 3, worden deze leningen nog geregeld afgesloten.

De spaar- en levenhypotheken
Het basisprincipe van deze hypotheken is hetzelfde: de lening wordt gedurende de looptijd niet afgelost, dat gebeurt aan het eind van de looptijd met een levensverzekering. Daarin zit ook een deel overlijdensrisico: mocht je komen te overlijden, dan is er geld voor je nabestaanden om (een gedeelte van) de schuld te voldoen. Er is een groot aantal varianten, die in vier groepen op te delen zijn:

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing van je hypotheekschuld, je weet van te voren precies met welke schuld je eindigt. Je maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor een deel uit premie. Over het grootste deel van die premie wordt rente vergoed, het andere deel wordt gebruikt voor de levensverzekering. Het rentepercentage dat je krijgt over je spaarpremie is gelijk aan het percentage hypotheekrente dat je betaalt. Bij een lage hypotheekrente krijg je ook een lage rente over je spaartegoed. Bij een hoge rente krijg je meer rendement op je spaargeld. Bij renteschommelingen reageren je maandlasten daarom niet al te heftig: als je meer betaalt aan rente voor je lening, krijg je meer rente op je spaartegoed en hoef je daar minder in te leggen. Hypotheekverstrekkers noemen dit vaak 'rentedemping'.

Bij een traditionele levenhypotheek wordt er ook gespaard voor de aflossing, maar de uitkering aan het eind is niet zeker omdat er geld wordt belegd. Wel krijg je in de meeste gevallen een gegarandeerd rendement. Daarmee weet je zeker dat 60 ß 70 procent van de hypotheekschuld aan het eind van de looptijd - of bij overlijden - wordt uitgekeerd. Het rendement kan natuurlijk hoger zijn dan het garantierendement, maar dat weet je dus niet van te voren.

De moderne levenhypotheek (ook bekend als universal-life hypotheek ) is - zoals de naam al doet vermoeden - een moderne variant van de traditionele levenhypotheek. Kenmerk van deze hypotheek is de flexibiliteit: de kapitaalverzekering kan worden aangepast als je omstandigheden wijzigen. Daardoor is deze vorm vrij populair. Maandelijks betaal je een van te voren afgesproken premie voor de overlijdensrisicodekking en je kapitaalopbouw. De verhouding tussen die twee verandert elke maand. De hoogte van de overlijdensdekking is afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe hoger het kapitaal dat je hebt opgebouwd, hoe minder verzekeringspremie er nodig is. Als de verzekering lang loopt, hoef je dus steeds minder te verzekeren. Daardoor een steeds groter deel van de premie worden belegd.

De hybride hypotheek is een mengvorm van de moderne levenhypotheek en de spaarhypotheek met elkaar. De premie wordt belegd in verschillende beleggingsfondsen, maar net als bij een spaarhypotheek kun je de premie - deels - onderbrengen in een spaarfonds. Daarover ontvang je een gegarandeerd rendement. Je kunt zelf een verdeling maken tussen sparen en beleggen.

De beleggingshypotheek
Beleggen kent bepaalde risico's, maar bij een beleggingshypotheek spreekt de vrijheid die je hebt bij je kapitaalopbouw veel mensen aan. Voor de aflossing van de hypotheek maak je geen gebruik van een levens- of kapitaalverzekering, zoals bij de leven- en hybridehypotheek, maar van een aparte beleggingsrekening. Je betaalt dus ook geen premie voor een verzekeraar: de maandlasten bestaan uit de hypotheekrente en een bedrag dat wordt belegd. Je kunt daarbij kiezen uit een eenmalige en/of een periodieke inleg in fondsen naar keuze. Je kunt je inleg naar eigen inzicht verhogen of verlagen, je kunt tussentijds aandelen kopen en verkopen en vaak mag je ook tussentijds bedragen opnemen uit de beleggingsrekening. Bedenk wel dat een hoog rendement gepaard gaat met een hoog risico, dus bedenk goed of je bereid bent dat risico te lopen.
Let er op dat het vermogen dat je met een beleggingshypotheek opbouwt in Box III valt. Je betaalt 1,2% vermogensrendementsheffing over het bedrag dat uitkomt boven het vrijstellingsbedrag van €19.698 (2006). Het opgebouwde kapitaal uit de voorgaande hypotheekvormen valt in de meeste gevallen in Box I en is onbelast.

De aflossingsvrije hypotheek
Is de waarde van je woning toereikend om de hypotheek af te lossen? Wil je de alagste maandlasten? Dan is een aflossingsvrije hypotheek misschien een optie. Vaak wordt een aflossingsvrije hypotheek gecombineerd met een andere hypotheekvorm omdat je een aflossingsvrije hypotheek meestal alleen tot een bepaald percentage van de executiewaarde van je huis kunt afsluiten. Momenteel heb je dertig jaar lang recht op hypotheekrenteaftrek. Hou er dus rekening mee dat je maandlasten na dertig jaar fors stijgen.

Overige vormen
Een gemengde hypotheek is een hypotheek die helemaal is afgestemd op je persoonlijke situatie. Soms is dat pure noodzaak als je bijvoorbeeld te maken hebt met fiscale beperkingen, soms is het handig om optimaal te profiteren van alle belastingtechnische voordelen. Samen met een hypotheekadviseur kun je zo een ideale hypotheek samenstellen. Het kan echter veel duurder zijn dan een standaard hypotheek, dus reken het goed na.
Ten slotte zijn er nog krediethypotheken. Deze worden vaak afgesloten de kredietruimte te verruimen bij een verbouwing, voor consumptieve uitgaves of als zekerheid. Ouderen gebruiken deze hypotheekvorm ook om hun huis op te eten, al zijn daar tegenwoordig ook andere methodes voor. Bij deze vorm kun je vrij opnemen en aflossen. Let er echter op dat, zodra je geld opneemt voor consumptieve doeleinden, de hypotheekrente niet aftrekbaar is.

Wanneer vraag ik een hypotheekofferte aan?
Normaalgesproken vraag je meteen na de koop een hypotheekofferte aan die gel dig blijft tot het passeren van de hypotheekakte bij de notaris. Een niet-getekende offerte is gemiddeld tien werkdagen geldig. Teken en retourneer je de offerte binnen deze periode dan is deze, afhankelijk van de geldverstrekker, twee tot zes maanden geldig. Mocht het nodig zijn dan kun je de geldigheidstermijn nog een aantal maanden verlengen. Daarvoor wordt dan wel vaak een zogenaamde bereidstellingsprovisie gevraagd. Dat is een percentage van de hypotheeksom dat per geldverstrekker sterk kan verschillen.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie?
Als je een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijg je een flinke korting op je hypotheekrente. Deze korting kan wel oplopen tot 0,6%. Hypotheekverstrekkers geven die korting omdat ze geen risico lopen. Achter de Nationale Hypotheek Garantie zit de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Als je door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een echtscheiding tijdelijk niet in staat bent om aan je betalingsverplichtingen te voldoen, stelt het waarborgfonds zich garant voor een aanvullende lening. Hiermee kunnen gedurende een periode van maximaal twee jaar een deel van de woonlasten doorbetaald worden. Moet je je huis noodgedwongen verkopen, en de verkooppopbrengst is onvoldoende om de schuld af te lossen, dan scheldt de NHG de restschuld kwijt indien je geen schuld hebt aan de (gedwongen) verkoop.

Om in aanmerking te komen voor NHG moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag het hypotheekbedrag waarvoor je NHG wilt aanvragen niet boven een bepaalde kostengrens, de koopsom plus bijkomende kosten, komen. Die grens bedraagt in 2008 €350.000,-.

Je betaalt een eenmalig bedrag van het geleende bedrag aan het waarborgfonds voor de NHG. Deze provisie is fiscaal aftrekbaar. Omdat een hypotheek met NHG een lagere rente heeft, heb je het bedrag vaak binnen een jaar terugverdiend.
bron:telegraaf
 
   ► nieuwsoverzicht