Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

VEH, verzekeraars en NVM maken plan 'verhuizen met restschuld'

Vereniging Eigen Huis, het Verbond van Verzekeraars en de NVM hebben een gezamenlijk plan van aanpak voor een grote groep huiseigenaren die wel willen verhuizen maar dat niet kunnen omdat hun hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Kern van het voorstel is dat de restschuld bij de aankoop van een volgende woning kan worden meegenomen met behoud van renteaftrek.

Naar schatting 1 op de 6 huiseigenaren, ofwel zo’n 700.000 huishoudens, krijgt bij verkoop van de woning te maken met een restschuld van gemiddeld zo’n 35.000 euro. Vooral mensen die sinds 2001 een woning hebben gekocht bevinden zich in deze situatie, omdat de laatste jaren de woningprijzen fors zijn gedaald. Naarmate de woningprijzen verder eroderen vormen deze ‘hypotheken onder water’ bij verhuizing een toenemend maatschappelijk probleem. In de praktijk vormen restschulden immers een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt.

GEZAMENLIJK VOORSTEL
Uit zorg over deze ontwikkeling presenteren Vereniging Eigen Huis (VEH), het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) een gezamenlijk voorstel dat een grote groep woningeigenaren die willen of moeten verhuizen weer perspectief biedt.

NHG
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) speelt in het plan van de drie organisaties een belangrijke rol bij het oplossen van een aanzienlijk deel van de restschuldenproblematiek. De NHG-voorwaarden moeten worden aangepast door op te nemen dat een restschuld meefinancierbaar is bij de aankoop van een volgende woning. Voorwaarde is dat de hypotheek op de te verkopen woning ook met NHG is verstrekt en dat wordt voldaan aan inkomensnormen. Hierdoor blijven de risico’s voor de overheid nagenoeg gelijk en is een restschuld op een NHG-hypotheek geen belemmering meer bij verhuizing. Langs deze weg kan de restschuld worden meeverhuisd naar de volgende woning en vervolgens desgewenst in een in overleg met de woningeigenaar vast te stellen termijn worden afgebouwd.

FISCALE BEHANDELING
Ook de fiscale behandeling van restschulden vormt een belemmering voor de doorstroming op de woningmarkt. Restschulden worden in de huidige wetgeving ten onrechte niet aangeduid als eigenwoningschuld, enkel omdat de verkochte woning geen eigendom/hoofdverblijf meer is. Hierdoor is er geen recht meer op renteaftrek over de restschuld zodra de woning verkocht is. VEH, Verbond en NVM pleiten er daarom voor de bijleenregeling aan te passen, zodanig dat restschulden in fiscale zin kunnen worden ‘meeverhuisd’. De aftrek zou overigens ook in stand moeten blijven bij verhuizing naar een huurwoning. Voor zover dit effect heeft op de overheidsfinanciën wordt dit effect gecompenseerd als er versneld wordt afgelost.
bron: vastgoedactueel

     
 
   ► nieuwsoverzicht