Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Tijdelijke verhuur verruimd

Woningen kunnen voortaan makkelijker tijdelijk worden verhuurd. Bovendien wordt de maximale verhuurtermijn voor sloopwoningen en leegstaande kantoorgebouwen opgerekt. Zo wil minister Blok (Wonen) de werking van de woning- en de kantoormarkt verbeteren.

Verruiming van de Leegstandwet kan werken als "smeerolie" in deze tijd van crisis, stelt Monasch (PvdA). Visser (VVD) is blij dat het makkelijker wordt voor eigenaren om te koop staande woningen tijdelijk te verhuren. Er moet een balans worden gezocht tussen een betere benutting van panden en de bescherming van huurders, stelt Voortman (GroenLinks). De minister reageert positief op haar voorstel om de wijziging van de regels na drie jaar te evalueren.

Gemeenten
Moeten gemeenten de mogelijkheid krijgen om extra regels te stellen voor tijdelijke verhuur van woningen bij stadsvernieuwing? Jansen (SP) en Voortman vinden van wel, omdat het belangrijk kan zijn voor het op peil houden van de leefbaarheid in een buurt. Maar de minister is tegen omdat hij vreest voor extra bureaucratie. De hoge gemeentelijke leges bij het aanvragen van een verhuurvergunning zijn volgens Visser onnodig. Blok zal dit met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken.

Misbruik
Zal een versoepeling van de Leegstandwet niet leiden tot misbruik? Voorkomen moet worden dat huisjesmelkers de nieuwe regels gebruiken om huurders uit te buiten, stelt Monasch. Hij wil daarom dat particulieren maximaal twee woningen tijdelijk mogen verhuren. Jansen wijst op de "schrijnende situatie" van alleenstaande ouders met kinderen, die vaker op straat zullen worden gezet als een tijdelijk huurcontract afloopt. Maak de versoepeling van de verhuurregels tijdelijk voor de duur van de crisis, suggereert Voortman, zodat "de huurbescherming niet structureel wordt uitgekleed".

Lagere huur
Hoe korter de verhuurperiode, hoe lager de maximale huur. Jansen wil dit principe in de wet opnemen voor renovatie- en sloopwoningen. Bij tijdelijke verhuur maken huurders namelijk extra kosten, benadrukt hij, bijvoorbeeld om te verhuizen. Dit is moeilijk toe te passen in de praktijk, stelt Blok, omdat vaak onduidelijk is hoelang de tijdelijke verhuur zal duren.

De eerste termijn van de Kamer vond plaats op 14 maart. Zij stemt op 26 maart over het
wetsvoorstel en de ingediende moties.
bron: Rijksoverheid.nl

makelaar zaltbommel huyswinckel facebook     makelaar zaltbommel huyswinckel twitter
 
   ► nieuwsoverzicht