Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Koopwoning sinds twintig jaar nooit zo betaalbaar

Koopwoning slokt steeds minder van het netto-inkomen op
Sinds de start van de kredietcrisis is de betaalbaarheid van koopwoningen sterk verbeterd door de dalende woningwaarde, de lage hypotheekrente en de verlaging van de overdrachtsbelasting. De betaalbaarheid van koopwoningen is gedaald van 30 procent in 2008 naar 21 procent in 2012. Daarmee is nog niet het laagste punt van de laatste 50 jaar bereikt; in de recessie volgend op de oliecrisis was in 1986 de betaalbaarheid gelijk aan slechts veertien procent.

Calcasa heeft de trend in de betaalbaarheid op de koopwoningenmarkt in een historisch perspectief gezet door de inkomens en de prijzen van woningen te onderzoeken over de afgelopen 50 jaar. Het resultaat is het verloop van de betaalbaarheid van koopwoningen in Nederland. De ontwikkeling van de betaalbaarheid wordt in dit onderzoek gedefinieerd als quotiŽnt van de netto woonlasten en de netto inkomensontwikkeling. De woonlasten zijn bepaald op basis van de gemiddelde woningprijzen, de hypotheekrente en de fiscale regelingen die invloed hebben op de netto woonlasten, te weten de hypotheekrenteaftrek, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting.

Gunstigste betaalbaarheid sinds 1989
In 2012 is gemiddeld 21 procent van het netto inkomen nodig voor het financieren van de netto woonlasten. Daarmee is de betaalbaarheid van woningen het beste sinds 1989, toen zeventien procent van het inkomen nodig was om een woning te financieren. Drie jaar daarvoor, in 1986, was de betaalbaarheid van woningen het best met veertien procent. Koopwoningen waren het meest lastig te bekostigen in 1977 en 2000, toen gemiddeld meer dan 30 procent van het netto inkomen nodig was voor het financieren van een woning
bron:managers online

     
 
   ► nieuwsoverzicht