Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Brussel maakt plan voor 17 procent energiebesparing

In Brussel is vorige week overeenstemming bereikt over een plan voor grootschalige energiebesparing. De Energie EfficiŽntie Richtlijn moet zorgen voor een besparing van 17 procent in de lidstaten van de EU in 2020 en moet in 2014 ingaan. Een aantal van de voorgestelde maatregelen is belangrijk voor woningcorporaties.

Geen renovatieplicht 
Er komt geen Europese renovatieverplichting voor corporaties. De plicht komt er alleen voor bepaalde overheidsgebouwen: jaarlijks moet 3 procent daarvan gerenoveerd worden. De overheid krijgt op dit punt een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie.

Verplichting energiebedrijven 
Lidstaten moeten energieleveranciers verplichten om in de periode van 2014 tot 2020 jaarlijks 1,5 procent energie te besparen. Ook mogen lidstaten leveranciers verplichten om sociale doelstellingen te bereiken, zoals energiebesparing in de sociale huisvesting. Verder moet het gebruik van slimme meters zorgen voor meer inzicht in het energieverbruik van gebruikers. De verwachting is dat bewoners door de duidelijke informatie die de meters geven beter in staat zijn energie te besparen.
Ook moeten lidstaten zorgen dat niet alleen verhuurders maar ook huurders baat hebben bij maatregelen om energie te besparen. In Nederland is hiervoor een oplossing gevonden in het Energieconvenant en de Woonlastenwaarborg. Die garanderen huurders een energiebesparing bij stijging van huurkosten na renovatie van de woning.

Lange-termijn strategie gebouwen 
Verder moet elke lidstaat een lange-termijn strategie opstellen om energierenovaties in woningen en bedrijfspanden te stimuleren. De strategie moet beleidsmaatregelen betreffen om renovatie te stimuleren, een overzicht van de voorraad opleveren en voor kosteneffectieve werkwijzen zorgen. Andere maatregelen in het voorstel zijn de verplichting tot betere informatievoorziening over energiebesparende maatregelen en beter gebruik van restwarmte.

Investeringen in duurzaamheid 
De financiering van de maatregelen moet onder andere komen via de Europese structuurfondsen. Deze moeten vanaf 2014 meer worden ingezet voor energierenovaties van gebouwen. Verder moeten lidstaten zorgen voor fondsen om de energiebesparende initiatieven te betalen, de zogenoemde Nationaal Energie EfficiŽntie-fondsen.

17 procent besparing 
Volgens schattingen zorgen de maatregelen uit de richtlijn voor een energiebesparing van 17 procent. Oorspronkelijk lag de ambitie van de EU op een besparing van 20 procent. Volgens de Europese Commissie zal Europa zonder de plannen een energiebesparing van slechts 10 procent in 2020 bereiken.

In september stemt het Europees Parlement over het voorstel. Dit zal naar verwachting een formaliteit zijn, omdat de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Parlement al overeenstemming over het plan hebben bereikt. De Richtlijn treedt waarschijnlijk eind 2012 in werking. Lidstaten hebben dan 18 maanden de tijd om deze in te voeren.
bron:aedes
 
   ► nieuwsoverzicht