Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Akkoord woningmarkt: wat betekent dit voor u?

De coalitie van VVD en de PvdA heeft dinsdagavond laat een principeakkoord bereikt met D66, ChristenUnie en SGP over de hervorming van de woningmarkt. Hieronder de 13 belangrijkste punten.

1. Huur
Huurders van woningen bij woningcorporaties hoeven niet bang te zijn dat de huurtarieven een grotere vlucht nemen. De inkomensgroep boven de 43.000 euro per jaar zal jaarlijks maximaal 4 procent boven inflatie meer aan huur moeten gaan betalen (in plaats van de 6,5 procent in het regeerakkoord). Voor de inkomensgroep tussen 33.614 en 43.000 euro wordt de maximale huurverhoging 2 procent boven inflatie en onder de 33.614 gaat de huur maximaal met 1,5 procent boven inflatie omhoog.

2. Verhuurdersheffing
Woningcorporaties waarschuwden in november vorig jaar al voor de stijgende verhuurdersheffing. Ze lieten weten dat ze de voorgenomen bouw van 224.000 huurwoningen in tien jaar als gevolg van de lagere huurstijging nooit zouden gaan halen. Om de woningcorporaties te ontzien gaat de heffing die woningcorporaties moeten gaan afdragen naar 1,7 miljard in 2017 in plaats van de eerder beoogde 2 miljard.

3. Hypotheek
Om de starter op de woningmarkt tegemoet te komen, worden ook de hypotheken aangepast. Naast de gewone hypotheek van 30 jaar, kan er een tweede lening worden afgesloten tot 50 procent van de waarde, met een looptijd van maximaal 35 jaar. Ofwel: kopers kunnen tot 50 procent aflossingsvrij hun hypotheek regelen. Dan gaat ook wel het aandeel hypotheekrenteaftrek naar beneden.

4. Energiebesparing
Het klimaat speelt ook een rol in het akkoord van de gelegenheidscoalitie. Er wordt een bedrag van 150 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in een fonds voor energiebesparing. Het fonds is bedoeld voor energiebesparende maatregelen van zowel verhuurders als eigen woningbezitters. Het fonds zal worden aangevuld met middelen uit de markt, zodat het zal verviervoudigen tot 600 miljoen.

5. Startersleningen
Er was al een bedrag van 20 miljoen euro ingeruimd voor een speciaal fonds voor startersleningen. Dat bedrag wordt verhoogd naar 50 miljoen. Hiermee kunnen zo'n 11.000 startersleningen worden verstrekt.

6. Renovatie
Aannemers en bouwbedrijven in de renovatie zullen het naar alle waarschijnlijkheid drukker gaan krijgen het aankomende jaar. Om de bouwsector te stimuleren gaat de btw op renovatie van 21 procent naar 6 procent. Deze maatregel gaat in op 1 maart en geldt voor een jaar.

7. Huurverlaging
Het kabinet wil de huurder die er in inkomen op achteruit gaat, gaan compenseren. Mocht je minder gaan verdienen, terwijl je eerder een inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen, kan er ook weer huurverlaging plaatsvinden.

8. Laagste inkomens
Om de laagste inkomensgroep te ontzien zal het budget voor de huurtoeslag worden verhoogd van 2013 tot en met 2017 in een reeks van 45, naar 135, 225, 315 en 420 mln euro.

9. Lege kantoorpanden
Het grote aantal leegstaande kantoorpanden kan de oplossing bieden voor woningnood in bepaalde gebieden. Het wordt door het akkoord aantrekkelijker om deze kantoorpanden om te bouwen tot woonruimtes.

10. Institutionele beleggers.
Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.

11. Privacy
Huurders hoeven geen exacte inkomensgegevens meer aan de verhuurder te verstrekken. De belastingdienst geeft voortaan alleen aan in welke inkomensgroep de huurder valt.

12. Puntensysteem
In het regeerakkoord was nog afgesproken dat de huurhoogte zou worden gekoppeld aan de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). In de nieuwe overeenkomst wordt vastgehouden aan het huidige puntensysteem.

13. Gehandicapten
Gehandicapten en chronisch zieken kunnen onder bepaalde voorwaarden onder de inkomensafhankelijke huurverhogingen uitkomen. Kabinet en partijen willen hiermee voorkomen dat er investeringen in aanpassingen van woningen verloren gaan en mantelzorg zou worden ontmoedigd.
bron:volkskrant

makelaar zaltbommel huyswinckel facebook     makelaar zaltbommel huyswinckel twitter
 
   ► nieuwsoverzicht