Huyswinckel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Makelaardij Vastgoed Zaltbommel Huyswinckel Makelaardij Huyswinckel Zaltbommel Makelaardij Vastgoed

Achterban Woonbond en Aedes achter WONEN 4.0

De achterbannen van Woonbond en Aedes hebben zich in grote meerderheid achter het plan voor hervorming van de woningmarkt WONEN 4.0 geschaard. Al eerder bleek dat er ook onder de leden van Vereniging Eigen Huis groot draagvlak is. Vanuit politieke partijen, gemeenten en banken komt waardering en steun voor het plan.

Afgelopen zaterdag ging ook de verenigingsraad van de Woonbond akkoord. 72% van de leden toonde zich voorstander van het plan. Van de achterban van VEH heeft 66% zich voor hervorming van de woningmarkt uitgesproken. Woningcorporaties en makelaars gaven al eerder te kennen vr WONEN 4.0 te zijn.

WONEN 4.0 is een baanbrekend plan dat een einde maakt aan de grote problemen waarde woningmarkt zo lang mee worstelt. Een samenhangende aanpak van zowel de huur- als koopsector, waarbij de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar wordt afgebouwd en huren geleidelijk stijgen, totdat ze passen bij de waarde van de woning. Daarbij worden zowel huurders als kopers gecompenseerd, onder meer met de introductie van een woontoeslag en een verlaging van de inkomstenbelasting.

Behalve dat het akkoord een oplossing biedt voor de vastzittende woningmarkt, is uitvoering ervan ook goed voor de economie. Het CPB gaat het plan doorrekenen. Volgens eerdere berekeningen kan een goed functionerende woningmarkt tot 7,5 miljard euro aan welvaartswinst opleveren.  Steeds meer politici, deskundigen en gemeenten erkennen dit en willen dat WONEN 4.0 vertaald wordt in beleid. Ook de G4 en G32 (grote en middelgrote steden) hebben zich er inmiddels achter geschaard.

De bijeenkomst van de Verenigingsraad van de Woonbond vormde het sluitstuk van een reeks bijeenkomsten waar de leden van de Woonbond hun mening konden geven over het woningmarktakkoord. Friesland was de enige provincie waar de huurders zich in meerderheid tegen het akkoord uitspraken. In alle andere provincies was er een meerderheid voor het akkoord. In totaal stemde 72% van de leden voor, 8% onthield zich van stemming.

Uit een eerdere peiling van Vereniging Eigen Huis onder haar leden blijkt dat er over een hervorming van de woningmarkt een grote mate van eensgezindheid bestaat. Tweederde vindt het een goed idee dat de hypotheekrenteaftrek geleidelijk wordt afgebouwd in combinatie met compensatie via verlaging van de inkomstenbelasting en het afbouwen van het eigenwoningforfait. Geen goed maar ook geen slecht idee vindt 21% van de leden. Voor het geleidelijk verhogen van huren die onder het marktniveau liggen, gelden vrijwel dezelfde percentages. De leden van Vereniging Eigen Huis tonen zich daarmee in belangrijke mate hervormingsbereid. Voorwaarde is wel dat hervorming van de woningmarkt integraal wordt aangepakt en dus niet blijft steken in losse, onsamenhangende maatregelen.

Van de makelaars, verenigd in de NVM, Vastgoed Pro en VBO, was al langer bekend dat het enthousiasme voor het woningmarktakkoord groot is. Van de woningcorporaties werd dat op 30 mei duidelijk op het ledencongres van branchevereniging Aedes. WONEN 4.0 kreeg van de corporatiebestuurders veel bijval. Zij vroegen het Aedes-bestuur te werken aan een verbreding van het draagvlak voor het plan, met de blik gericht op de kabinetsformatie.
bron:aedes
 
   ► nieuwsoverzicht